Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 september 2022.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van HappyHunt. We laten je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom en voor welke doeleinden. In dit privacybeleid nemen wij ook ons cookiebeleid op.

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met HappyHunt en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Wees bewust van het feit dat HappyHunt niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waarnaar wij verwijzen. Door het verder gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik van je persoonsgegevens

De ingevulde gegevens worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij HappyHunt daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HappyHunt of die van een derde partij met een beveiligde server. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze beveiligde servers teruggestuurd worden.

We gebruiken cookies om je aangegeven keuzes en voorkeuren te onthouden, om je een betere gebruikservaring te geven door o.a. het verbeteren van de website en om inhoud verder aan te passen aan je behoeften.

Het is mogelijk je internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst worden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Of lees meer op Aboutcookies.org

Doeleinden

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HappyHunt of die van een derde partij. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting af van One.com. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken je gegevens niet voor eigen doeleinden. One.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Bewaartermijn van de gegevens

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch of per e-mail contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden.

Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Wijzigingen in het privacybeleid

HappyHunt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot hoe wij de persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Je gegevens veranderen of verwijderen

Wij bieden je uiteraard de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van je persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid, e-mail dan naar info@HappyHunt.nl.

Klacht indienen

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder als je twijfelt over de privacy statement of onze manier van omgaan met je persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens

HappyHunt

Belterwiede 4

8244 EH Lelystad

E-mail: info@HappyHunt.nl 

Telefoon: 06-19781871